Karel DUCHEK *1959 Teplice

  He devotes himself especially to oil painting, less drawing and colage. His paitnings combine
abstract images with realistic details, the play of colour and form with secluded meaningful.
His paintings are near to imaginative surrealism with inspiration by nature, especially by flovers and insect.

  Narodil se roku 1959 v Teplicích, své dětství prožil v Bystřanech odkud se datují jeho
počátky kreslení a malování a také počátky sbírání motýlů. V Teplicích navštěvoval LŠU,
později v Chomutově ateliery akademických malířů a grafiků.
  Jeho obrazy jsou zastoupeny v mnoha soukromých sbírkách, a to jak doma tak zahraničí.
  Věnuje se zejména olejomalbě, méně pak kresbě a tvorbě koláží. V jeho dílech se snoubí
abstrakce s realistickými detaily, rád si hraje s barvami, tvary a skrytými významy, není
vyhraněný, ale přesto osobitý a nezaměnitelný. Má blízko k imaginativnímu surrealismu
inspirovanému přírodou, zejména hmyzem a životem kolem nás. Není to však klasický
surrealismus, jak autor říká "maluji a kreslím koláže", vždyť některá jeho díla mají i blízko
k pop artu.
  Není možné také zapomenout na jeho velký koníček - sbírání motýlů. Je dlouholetým
mimořádným členem České entomologické společnosti při ČAV, několikráte publikoval
faunistické práce z okresu Teplice.
  K jeho duši výtvarníka a sběratele motýlů pak ještě patří psaní poezie a jak to vypadá,
rozhodl se konečně oslovit nějaké nakladatelství a své verše se pokusí knižně vydat.

VÝSTAVY / EXHIBITIONS

Samostatné / separate:
 • 1998 Bílina, Galerie pod věží
 • 1999 Praha výstavní síň Policejního muzea
 • 2002 Praha Galerie u Pražského Jezulátka
 • 2004 Teplice I. A II. Výstavní síň regionálního muzea Teplice
 • 2008-2009 Praha, Hotel Praha
 • 2010 Bílina, Galerie pod věží

společné/with others:
 • 1976 Karviná
 • 1977 České Budějovice
 • 2001 Paříž
 • 2001 Praha "Příroda v ilustracích 2001" Galerie bratří Čapků
 • 2001/02 Praha
 • 2001 Babice u Brna
 • 2003 Babice u Brna
 • 2007/2008 Zámek Vsetín
 • 2009 Most