dalsi 
Curriculum vitae

Když jsem novorozencem byl
svět nebyl
a snad ani já
vždyť vzpomínka na mateřský prs mi nezůstala

Když jsem batoletem byl
hle, vůkol svět
barvy, vůně, zvuky
křik, pláč i smích

Když jsem velmi malým klukem byl
celý svět byl můj
ten celý svět mého rodného domu
ulice, dvůr a zahrada tak nekonečná
a tam v dálce zelená louka, tak vzdálená

Když jsem klukem byl
já poznal, že svět je větší
ta zelená louka příliš blízko a tak nevelká
když nejvyšší hrušně vrchol zdolal jsem
byl jsem si hrdinou

Když trochu povyrostl jsem
ještě před tím než vzdor ve mně zvítězil
pocítil jsem přitažlivost magickou
toho, když barvy a štětec promluví
pak, snad již po sté,
zjihl jsem nad motýlími křídly
já zapomněl jsem slézat stromy
toho motýla chytil jsem
nevěda že osudem mým bude on i barvy

Když dospíval jsem
zajat zcela motýlími křídly
já náhle ucítil podmanivost dívčích očí
a svět byl náhle tak nekonečný
plný výzev
a lásky vábení
já na barvy a křídla motýlí zapomněl
ale začal slova na papíře snoubit

Když trochu zmužněl jsem
stín zmýlení mi výhled na svět zastřel
netuše že vězněm jsem se stal
okovy stereotypu žití jsem necítil
ale černá a bílá s rumělkou
jimiž Babočka admirál se chlubí
protrhla mé strnutí
já motýly zas létat uviděl
a světem mým ta křídla pábivá se stala

Když znovu lásku potkal jsem
to snad mužem jsem už byl
svět byl krásný
hýřil barvami
a tak štětec znovu do ruky vzít jsem musel
nutkán své cosi vyjevit

Dnes mužem jistě jsem
žití naplněno láskou, štětcem, slovem
nejen krásu motýlů znám
ostré trny pod kůží
i blízko srdci vryty mám
to zrada blízkých mých
když navždy z očí mých ztratili se
však vzpomínky na ně tu bolest tlumí

Snad, snad jednou starcem budu
já doufám
já věřím
v lásku kterou budu dále žít
v motýlí křídla vznášející se nad rozkvetlou loukou
v štětec kterým svět vám odhalím
a v papír na který budu slovy kouzlit
svět který bude stále tak obrovský a báječně barevný