Poezie je výtvarnou formou jazyka, je jeho barvou a štětcem, je koláží slov, a proto pro ni mám slabost a snažím se jí psát.