BÁSNIČKY
BÁSNIČKY JSOU MOJE HOBBY A SNAŽÍM SE JE PSÁT,
A PŘITOM NEDĚLAT MOC PRAVOPISNÝCH CHYB.
TADY SI JICH PÁR MŮŽETE PŔEĆÍST:
 
 
Kdybych byl dobrým malířem
snoubil bych barvy s plátnem
zbledla by Mona Lisa
Kdybych byl dobrým básníkem
sléval bych slova v démant
snad dovedl bych
několika několika řádky popsat
jak cítím a žiji
Tvou láskou a touhou
po Tobě
Jsem Však Takový jaký jsem
tedy Ti to řeknu
prostě
MILUJI TĚ
a pokryji Tvou tvář polibky pro Tvé štěstí a úsměv