Zde jsem Vám chtěl pro potěšení
ukázat několik fotek motýlů a jejich vývojových stadií,
a to jak z přírody, tak z chovu či vypreparované jedince.